A Csallóközi Múzeum gyűjteménye

Az alapítása óta (1964) eltelt több mint öt évtized alatt javarészt egyedi és pótolhatatlan
régészeti, történeti, művészettörténeti, néprajzi anyag gyűlt össze a Csallóközi Múzeumban. Ezen emlékek nélkül csak hiányos ismereteink lennének a Csallóközben élt népek, az itt elő magyarság történetéről. A gyűjtemény egy része 17 állandó (tematikus) kiállítás formájában tekinthető meg

A múzeum néprajzi anyagát képező több mint 3600 gyűjteményi tárgy döntő többsége része tájegységünk gazdag kulturális örökségének.

A tradicionális parasztház berendezésének jellemző darabjai, a régi viselet, a magyar népi hangszerek,
a hagyományos gazdálkodás és  egyéb megélhetési formák munkaeszközei,
valamint az értékes népművészeti alkotások egykori tanúi a hajdani csallóközi falu mindennapjainak.

Történeti gyűjteményünket Khín Antal (1884 – 1973) alapozta meg a múlt század első felében a somorjai székhelyű,
első Csallóközi Múzeum számára végzett gyűjtőmunkájával.

A ma mintegy 3330 darabot számláló anyag gerincét Dunaszerdahely város,
illetve régiónk történelmének tárgyi emlékei adják.
Egy részük – családi fényképek, nemesi adománylevelek, családfák, értékes fegyverek, a környező kastélyok
és kúriák bútorai – a helyi köznemességhez és a csallóközi gyökerű arisztokráciához kapcsolódik.
A gyűjteményben őrzött céhládák, mesterremekek, céhzászlók és inasfelszabadító levelek a csallóközi céhes iparostársadalom hagyatékai.

A múzeum tájegységünk – legkorábbi történetétől egészen az újkorig terjedő – régészeti korszakaiból őriz értékes leleteket.
Törzsanyaga Khín Antal (1884 – 1973) gyűjtése, aki az első Csallóközi Múzeum alapítója és igazgatója volt.

A neolitikumból származó kőbalták és bronzkori tárgyi emlékek bizonyítják,
hogy régiónk már ebben a korai időszakban is lakott terület volt.

Gyűjteményünkben értékes vaskori leletegyüttes található a Hallstatt-kultúrából.
E korszakban jelentek meg térségünkben a kelták, mely az első ismert etnikum volt a mai Csallóköz területén.

Nagyban gazdagítják régészeti anyagunkat a római kori edények,
ermán emlékek (urnák) és az avar-szláv együttélés tárgyi hagyatéka.

A dunaszerdahelyi római katolikus plébániatemplomban található Kondé-sírkamra
2007-es régészeti feltárásakor gyűjteményünk érdekes 18. századi leletekkel gyarapodott.

Az intézményünk megalakulásakor létrehozott képzőművészeti gyűjtemény darabjai jelentős részben a Csallóközből származó,
illetve itt élő és alkotó művészek munkái, valamint olyan alkotások, melyeknek ihletője a csallóközi táj, a regionális kultúra volt.
Kollekciónk több mint 750 festményt, plasztikát, grafikát, fényépet, textilt, falikárpitot tartalmaz.

Természettudományi gyűjteményünk legjelentősebb része
a negyedidőszaki üledékekből előkerült emlősmaradványokban bővelkedő őslénytani anyag.
Az értékes tulok- és bölénykoponyákat,
valamint óriásszarvas-trófeatöredékeket tartalmazó leletegyüttest gyapjas mamutok kövületei gazdagítják.