XXV. ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY

Vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede sa uskutočnila tento rok dvadsiaty piaty krát výstava z medzinárodnej výtvarnej súťaže detí predškolského veku, jubilejné Žitnoostrovské pastelky. Hlavným organizátorom bolo Žitnoostrovské osvetové stredisko, zriaďovateľom bol Trnavský samosprávny kraj. Odborná porota pod vedením PhDr. Bohumíra Bachratého, CSc. vybrala z 2216 detských kresieb z 12 krajín 71 víťazných diel, a ocenila víťazov rovnocenne. 

Po vystúpení pantoninského umelca Vlada Kulíška privítala prítomných malých umelcov a ostatných účastníkov podujatia v troch jazykoch moderátorka podujatia Edita Tilajčíková. Na podujatí vystúpil s prejavom József Berényi, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja, Szabolcs Szeles viceprimátor mesta Győr tlmočil blahoželania a pozdravy obyvateľov Győru, a poďakoval sa svojim kolegom za vyše 100 umeleckých diel, ktoré tento rok poslali do súťaže.  Bohumír Bachratý, predseda poroty, vo svojom prejave zdôrazňoval jedinečnosť tejto umeleckej súťaže, jej medzinárodný charakter a medzinárodné renomé. Odovzdal detičkám krásne priania a blahoželania. Po slávnostnom otvorení výstavy nasledovalo odovzdávanie darčekov, hračiek malým umelcom. Tajomníčkou súťaže bola Dagmar Madarásová, a koncept súťaže zostavila Kornélia Nagyová, zakaždým za posledných 25 ročníkov.