Výtvarné Spektrum 2024

Dňa 9. mája 2024 bola slávnostne otvorená výstava umeleckých diel zo súťaže krajskej neprofesionálnej tvorby - Výtvarné Spektrum 2024, XXVII.  ročník,  v spolupráci Žitnoostrovského osvetového strediska a Žitnoostrovského múzea. Tento rok získal priazeň členov odbornej poroty s predsedom PhDr. Bohumírom Bachratým CSc. celkom 193 výtvarných diel, spolu 74 autorov z celého Trnavského kraja. Na začiatku vernisáže predniesol slávnostný príhovor Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja, a Mgr. Jozef Berényi, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja. Členovia odbornej poroty súťaže, ako aj riaditeľka Žitnoostrovského Osvetového strediska a riaditeľ Žitnoostrovského múzea odovzdali diplomy a vecné ceny oceneným autorom v oboch vekových skupinách.

Prevládala, ako aj v predchádzajúcich ročníkoch u amatérskych výtvarníkov záujem hlavne o maľbu, v menšej miere bola zastúpená kresba, grafika a plastika. Na súťaže boli hodnotené aj umelecké šperky a ďalšie diela vytvorené kombináciou výtvarných techník.

Kurátorkou výstavy bola PhDr. Kornélia Nagyová, historička umenia. Sponzorom vernisáže výstavy bola firma MINIT Slovakia. Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Diela ako aj niekoľko víťazov súťaže predstavil a ocenil Mgr. Art. Béla Ferdics, člen odbornej komisie. 

 V kultúrnom programe účinkovali: Martin Illés a Viktor Illés, klaviristi z Veľkého Mederu.