Výstavný pavilón

V areáli múzea sa nachádza samostatný výstavný pavilón, postavený v roku 1986. Výstavná plocha 345 m2 sa využíva predovšetkým na výstavné účely, kde sa ročne realizuje 10–12 vý­stav rôzneho charakteru a tematického zamerania (výstavy výtvarných diel, keramiky, výstavy s národopis­nou a historickou te­matikou a pod.). Zároveň ponúka priestory na rôzne kultúrno-výchovné a prezentačné podujatia (konferencie, semináre, ukážky práce ľudových umelcov a remeselníkov, tvorivé dielne s rôznym zameraním a pod.). Pavilón v roku 2015 prešiel kompletnou rekonštrukciou interiéru aj exteriéru (EU fondy).

Výstavný pavilón