Úctivo vás pozývame na slávnostnú vernisáž členskej výstavy
ZVUZS
VIANOČNÝ  SALÓN – KARÁCSONYI SZALON – 2022
dňa 1. decembra 2022 o 17:00 hod.
do výstavného pavilónu
Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede.

Výstava potrvá do 7. januára 2023.
Tešíme sa na vašu účasť!
Tím Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede.

Categories: SK