Reštaurovanie unikátnej sakrálnej pamiatky

Tlačová správa

Zo zbierkového fondu Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede bol v roku 2023 zreštaurovaný ďalší unikátny zbierkový predmet. Plastika Krista (korpus) patrí v zbierkovom fonde múzea medzi najvýznamnejšie sakrálne predmety. Cenná pamiatka kultúrnej hodnoty bola vyhotovená z dreva listnatého stromu, a na povrchu dozdobená olejovou farbou. Predpokladá sa, že plastiku vyhotovil regionálny rezbár na prelome storočia okolo roku 1900.  Aj keď presnú lokalitu pôvodu nepoznáme, podľa tvaru, jej zdobenia a spôsobu vyhotovenia sa predpokladá, že plastika je súčasťou tzv. prícestnej sakrálnej architektúry z regiónu Žitného ostrova. Plastika (výška 105 cm, šírka 30 cm)  bola značne poškodená a znečistená, zachovali sa z nej iba fragmenty (ruky, koruna aj nosný kríž chýbali). 

Zlý fyzický stav zbierkového predmetu nevyhnutne vyžadoval reštaurátorský a konzervátorský zásah. Cieľom reštaurátorských prác bolo stabilizovanie stavu zbierkového predmetu a prinavrátenie jeho autentického výrazu. Plastika bude v budúcnosti prezentovaná v novej stálej expozícii múzea.

Dielo odborne ošetril a reštauroval Mgr. František Šmigrovský, reštaurátor – špecialista a jeho pracovný tím. Finančné zdroje na reštaurátorské a konzervátorské práce boli pokryté z dotácie Fondu na podporu umenia, projekt zároveň spolufinancoval Trnavský samosprávny kraj. 

Spoločným úsilím sa podarilo zachrániť ďalší zbierkový predmet pre návštevníkov múzea a pre nasledujúce generácie.

-žm-

 

Foto:  archív žm