Reštaurované obrazy Istvána Tallós-Prohászku

Tlačová správa 

V roku 2022 sa podarilo opäť zreštaurovať niekoľko umeleckých diel zo zbierkového fondu Žitnoostrovského múzea. Kolekciu 13 obrazov od výtvarníka Istvána Tallós Prohászku (1896-1974) zreštaurovala Veronika Daneček Šmigrovská. Po dôkladnom očistení, odstránení nánosov a nečistôt, boli grafiky na papieri a maľby na drevenej doske kompletne zreštaurované a nanovo zarámované. 

Pracovníci Žitnoostrovského múzea zo zbierkového fondu múzea vybrali 13 kusov obrazov od maliara, šamorínskeho rodáka, Istvána Tallós Prohászku (1896-1974). Dve kresby zobrazujú jeho priateľa, známeho ornitológa Lajosa Csibu (1901-1966), s ktorým v povojnových rokoch zdieľali neľahké osudy vysídlených. Prohászka sa usadil v maďarskom meste Mosonmagyaróvár, Lajos Csiba zakotvil v Maďarsku na dunajských ostrovoch Tejfalu-sziget. Tam vyvíjal svoju prírodovednú, ornitologickú a zberateľskú činnosť, pozoroval vtáctvo z okolia Dunaja a horného Žitného ostrova. 

Kolekcia zreštaurovaných umeleckých diel je umiestnená v stálej expozícii venovanej pamiatke tohto významného umelca vo Vlastivednom dome v Šamoríne, ktoré je vysunutým pracoviskom Žitnoostrovského múzea.Realizáciu projektu na obnovu súboru diel Istvána Tallós-Prohászku z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

-žm-

Foto: archív žm

fond na podporu umenia