Úctivo Vás pozývame na slávnostnú vernisáž výtvarných diel

Sándora GODÁNYA – METAMORFÓZIS – METAMORFÓZY,

ktorá sa koná dňa 16. februára 2023 (vo štvrtok) o 17:00 hod.

vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede.

 

Výstava potrvá do 11. marca 2023.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Pracovný tím Žitnoostrovského múzea.

Categories: SK