Úctivo Vás pozývame na slávnostnú vernisáž umeleckých diel

CESTA – AZ ÚT – Eugen GÉCZY – Zuzana SZOLGAI -Ladislav VELSICZ,

ktorá sa koná dňa 16. marca 2023 (vo štvrtok) o 17:00 hod.

vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede.

 

Výstava potrvá do 8. apríla 2023.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Pracovný tím Žitnoostrovského múzea

Categories: SK