O NÁS

Vlastivedný dom v Šamoríne

Nachádza sa tu pomerne rozsiahla národopisná zbierka (poľnohospodárske nástroje a náradia, rybárske náčinia), náčinia ryžovania zlata, pamiatky šamorínskych cechov a Horného Žitného ostrova, dokumenty k dejinám mesta Šamorín.

Mestský vlastivedný dom v Šamoríne bol otvorený 1. októbra 1976. Od júna 1982 je vysunutým pracoviskom múzea.

V roku 1983 tu bola vybudovaná otvorená hala na umiestnenie rozmernejších poľnohospodárskych náčiní a strojov. V roku 1987 bola v areáli domu postavená tradičná žitnoostrovská pec, kde môžeme návštevníkom názorne ukázať tradične pečenie domáceho chleba.

Výstavný pavilón

V areáli múzea sa nachádza samostatný výstavný pavilón, postavený v roku 1986. Výstavná plocha 345 m2 sa využíva predovšetkým na výstavné účely, kde sa ročne realizuje 10–12 vý­stav rôzneho charakteru a tematického zamerania (výstavy výtvarných diel, keramiky, výstavy s národopis­nou a historickou te­matikou a pod.). Zároveň ponúka priestory na rôzne kultúrno-výchovné a prezentačné podujatia (konferencie, semináre, ukážky práce ľudových umelcov a remeselníkov, tvorivé dielne s rôznym zameraním a pod.). Pavilón v roku 2015 prešiel kompletnou rekonštrukciou interiéru aj exteriéru (EU fondy).

Žltý kaštieľ

Žltý kaštieľ (zaujímavá architektonická pamiatka) je jed­nou z najstarších a najzaujímavejších budov mesta. Táto klasicistická budova je historickou (národnou) kultúrnou pamiatkou, postavenou v roku 1770 v barokovom slohu. Nachádza sa v severnej časti mesta Dunajská Streda v časti zvanej Pókatelek; začiatkom 19. storočia bol prestavaný v klasicistickom slohu, budova vtedy nadobudla svoju dnešnú podobu.
Je to dvojpodlažná obdĺžnikovitá budova so stredným trojosovým rizalitom, členený pilastrami a zakončený vykrojeným štítom. Na rizalite sú vertikálne pilastre s kompozitnou jónskou hlavicou a mušľou. V rizalite taktiež na bočných stranách sú tri okenné osi. Pilastre nesú kladie; nad kladím je nástavec s erbom v strede a so štukovou ornamentikou. Okná sú od seba oddelené lizénami a majú v supraporte a v parapete rímsu, pod nimi je štukový obrazec. Nadokenné rímsy na rizalite sú prehýbané. Fasáda je členená lizénovým rámom a kordónovou rímsou. Na prvom poschodí nad oknami je štuková ornamentika. Na prízemí a na prvom poschodí sú podkasané lunety, nárožia sú bosované. Portál je segmentovo ukončený kamenným ostením a pásovou šambránou.
V Žltom kaštieli dnes sídli Žitnoostrovské múzeum.

Vodný mlyn v Dunajskom Klátove

Vodný mlyn v Dunajskom Klátove sa nachádza južne od obce na pravom brehu Klátovského ramena Malého Dunaja. Oko­lie mlyna – čarovné Klátovské rameno – je štátnou prírodnou rezerváciou.
Od roku 1987 je v mlyne zriadená stála expozícia vodného mlynárstva. Vodný mlyn v Dunajskom Klátove je jedinou chránenou technickou pamiatkou okresu Dunajská Streda a je posled­ným exemplárom vodných mlynov, ktoré sa na Žitnom ostrove kedysi používali. Je to tzv. spodkový mlyn s mlynicou na brehu.
Táto trojpodlažná oplotená budo­va (ktorá je sama o sebe pozoruhodnou stavbou) a obrovské vodné koleso (s rozpätím ramien šesť metrov) zďaleka púta pozornosť návštevníkov.
V roku 2016 prešiel mlyn a jeho areál úplnou rekonštrukciou (z prostriedkov Nórskeho kráľovského fondu).