Nové zreštaurované predmety vo Vlastivednom dome v Šamoríne

Tlačová správa 

Zbierkový fond Žitnoostrovského múzea obohatili ďalšie zreštaurované pamiatky. Cechová truhlica, pamiatka šamorínskych cechov, pochádza z 18. storočia. Vzácne kovové brány z prvej polovice 19. storočia sa zachovali z pôvodných meštianskych domov z centrálnej časti mesta Šamorín. Po ukončení reštaurátorských prác sú tieto predmety sprístupnené ako súčasť stálej expozície vlastivedného domu, ktoré je vysunutým pracoviskom Žitnoostrovského múzea. 

Cechová truhlica, zhotovená v barokovom slohu, je vyhotovená z dreva a zdobená umeleckým kovaním. Uzatvára ju veľký zámok. Na truhlici je dobre čitateľný dátum 1768, pravdepodobne rok výroby. Reštaurátorský zásah bol nevyhnutný pre nevyhovujúci stav. Drevná hmota bola napadnutá drevokazným hmyzom, plesňami a poškodená vlhkom. 

Neobarokové kovové brány, vyhotovené okolo roku 1830, boli vážne poškodené vplyvmi počasia. Ochranné nátery poškodila korózia a vlhkosť a hrozilo úplné znehodnotenie materiálu. Reštaurátorský zásah bol aj v tomto prípade potrebný pre nevyhovujúci stav. 

Odborné ošetrenie predmetov zrealizovali profesionáli pod vedením reštaurátora Františka Šmigrovského. 

Realizáciu projektu na reštaurovanie zbierkových predmetov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

-žm-

fond na podporu umenia