RÍMSKE KAMENNÉ PAMIATKY NA ŽITNOM OSTROVE

Rímske kamenné pamiatky na Žitnom ostrove

prednáška archeológa Mgr. Ľudovíta Mathédesza
o rímskych kamenných pamiatkach na území Žitného ostrova
v  nadväznosti na tohtoročnú tému DEKD
– Minulosť vzdeláva –

– prednáška spojená s premietaním

Termín:  17.09.2020, 17:00 hod.
Miesto: výstavný pavilón
Žitnoostrovské múzeum,  Dunajská Streda

Categories: SK