Expozíce

Vo svojej zbierkotvornej činnosti sa Žitnoostrovské múzeum zameriava na región Žitného ostrova.Podstatnú časť fondu múzea tvoria predmety národopisné;
ďalej sa tu nachádzajú zbierkové predmety: historické, archeologické, paleontologické, zoologické a výtvarne diela.Časť zbierkových predmetov je verejnosti sprístupnená v stálych expozíciách múzea.

Žltý kaštieľ v Dunajskej Strede – 13 tematických celkov
Vlastivedný dom v Šamoríne – 3 tematické celky
Vodný mlyn v Dunajskom Klátove – jeden tematický celok

Vlastivedný dom v Šamoríne

Žltý Kaštieľ

Vodný mlyn v Dunajskom Klátove

Dočasné výstavy