Cennú pamiatku zreštaurovali v Žitnoostrovskom múzeu

Tlačová správa 

Sídlom Žitnoostrovského múzea je Žltý kaštieľ, ktorý je známou kultúrnou historickou pamiatkou mesta. Na prvom poschodí kaštieľa sa nachádza veľká sála, ktorá dokumentuje život vyššej šľachty nášho regiónu. Dominantou sály je pozlátený drevený luster, ktorého výroba je datovaná do druhej polovice 19. storočia. Súčasťou múzejnej zbierky sa stal po zakúpení v roku 1966. Luster má impozantné rozmery - závesná sústružená tyč má 2,5 m, konštrukcia v najširšej časti dosahuje 1,7 m a zdobený je drevenýmidekoračnými prvkami. Na vrchole je zdobený florálnym motívom a celý povrch je zlátený plátkovým zlatom. 

Stav lustra bol z estetickej ale aj technickej stránky nevyhovujúci, reštaurovanie bolo nevyhnutné.Odborný zásah vyžadovali nielen drevené a kovovésúčasti, značne poškodené boli aj elektrické vodiče, ktoré bolo potrebné opraviť resp. úplnenahradiť. Práce zrealizovali odborníci pod vedením Františka Šmigrovského, reštaurátora – špecialistu. 

Realizáciu projektu na reštaurovanie dreveného lustra z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

-žm-

fond na podporu umenia