Mgr. Balázs Csiba
Vysokoškolský pedagóg
Univerzita Jánosa Selyeho v Komárne

– Pôvod rodiny Kondé de Pókatelek a ich stredoveká história –

P r e d n á š k a
Podľa archívnych dokumentov

Žitnoostrovské múzeum

  1. júla 2020, 17:00 hod.
Categories: SK