POZVÁNKA

Úctivo Vás pozývame na slávnostnú vernisáž umeleckých diel CESTA – AZ ÚT – Eugen GÉCZY – Zuzana SZOLGAI -Ladislav VELSICZ, ktorá sa koná dňa 16. marca 2023 (vo štvrtok) o 17:00 hod. vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede.   Výstava potrvá do 8. apríla 2023. Tešíme sa na Vašu účasť! Read more…