Reštaurovanie pohrebných kočov bolo úspešne zavŕšené

Tlačová správa Žitnoostrovské múzeum úspešne dokončilo reštaurovanie pohrebných kočov, ktoré sú súčasťou múzejnej zbierky. Tento pomerne náročný proces reštaurovania bol zahájený v roku 2018, kedy sa pracovníkom múzea podarilo z finančných zdrojov Fondu na podporu umenia získať potrebnú dotáciu. Prvý z pohrebných kočov, katolícky, múzeum do svojej zbierky získalo v 90. rokoch minulého Read more…