ŽLTÝ KAŠTIEĽ

V DUNAJSKEJ STREDE

v zriaďovateľskej pôsobnosti  
Trnavského samosprávneho kraja

Žitnoostrovské Múzeum

logo bloku zmks
NEVYNECHAJTE ANI JEDNU PRÍLEŽITOSŤ

PROGRAMY

logo bloku zmks
Vlastivedný dom v Šamoríne | Žltý kaštieľ | Výstavný pavilón | Vodný mlyn v Dunajskom Klátove

O NÁS