XXVI. Výtvarné spektrum 2023 (11.05.2023 – 03.06.2023)

Výtvarné Spektrum 2023 – XXVI. Ročník krajskej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby, realizované v spolupráci Žitnoostrovského osvetového strediska a Žitnoostrovského múzea. Tento rok získal priazeň členov odbornej poroty s predsedom PhDr. Bohumírom Bachratým CSc. celkom 119 výtvarných diel spolu 85 autorov z celého Trnavského kraja. Členovia odbornej poroty súťaže, ako aj riaditeľka Žitnoostrovského Osvetového strediska a riaditeľ Žitnoostrovského múzea odovzdali diplomy a vecné ceny oceneným autorom v oboch vekových skupinách.

Prevládala, ako aj v predchádzajúcich ročníkoch u amatérskych výtvarníkov záujem hlavne o maľbu, v menšej miere bola zastúpená kresba a grafika. Plastika a sochárska tvorba i textil zostáva stále malým, ale nie zanedbateľným počtom prihlásených a vystavených diel.

Kurátorkou výstavy bola PhDr. Kornélia Nagyová, historička umenia. Sponzorom vernisáže výstavy bola firma MINIT Slovakia. Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. V kultúrnom programe účinkovali Varga Zoltán Bendegúz na klavíri a Andrej Kotiers na saxofóne.