XXIV. Žitnoostrovské pastelky (09.06.2023 – 01.07.2023)

Vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea v Dunajskej strede sa uskutočnila tento rok dvadsiaty štvrtý krát výstava z medzinárodnej výtvarnej súťaže detí predškolského veku, Žitnoostrovksé pastelky. Hlavným organizátorom bolo Žitnoostrovské osvetové stredisko, zriaďovateľom bol Trnavský samosprávny kraj, a v rámci tohto podujatia  bolo vystavených 220 obrazov veľkosti A3 až A1 a trojjazyčne označených, slovensky, maďarsky a anglicky. Odborná porota pod vedením PhDr. Bohumíra Bachratého, CSc. a taktiež so zahraničným zastúpením, vybrala 55 víťazných diel, a ocenila víťazov rovnocenne. 

Po vystúpení pantoninského umelca Vlada Kulíška privítala prítomných malých umelcov a ostatných účastníkov podujatia v troch jazykoch moderátorka podujatia Edita Tilajčíková. Na podujatí vystúpil s prejavom Józef Berényi, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja, Szabolcs Szeles tlmočil pozdravy a priania obyvateľov Győru, a Bohumír Bachratý, predseda poroty, zaželal deťom, aby si tento úžasný svet a tohto ducha aj naďalej brali so sebou a v našom dnešnom svete, kde je o trochu menej radosti, nádeje a pokoja. 

Tajomníčkou súťaže bola Dagmar Madarásová, a koncept súťaže zostavila Kornélia Nagyová, zakaždým za posledných 24 ročníkov.