Stále expozície

Ostrov bol pôvodne hustou spleťou močarísk s bohatým lesným porastom, ktorý bol ku koncu 19. storočia postupne vysušovaním zredukovaný v dôsledku budovania protipovodňových regulačných opatrení. Takto uvoľnené plochy miestni obyvatelia zúrodnili a vznikli rozsiahle úrodné pláne. Žitný ostrov však nie je len geografické označenie tejto oblasti, ale pomenúva aj kultúrnu a etnickú osobitosť tohto regiónu. Unikátne prírodné podmienky tejto oblasti ponúkali miestnemu obyvateľstvu jedinečné možnosti obživy, pričom oblasť tvorila nezávislú a samostatnú územnú jednotku.  Naša expozícia Vám ponúka možnosť bližšie spoznať práve špecifiká tohto územia, jeho tradície a históriu.

Na prízemí kaštieľa predstavujeme exponáty zo všetkých oblastí archeológie a paleontológie, ktoré sa viažu k regiónu Žitného ostrova. Ako prvé na poschodí upútajú Vašu pozornosť mená najznámejších osobností, ktoré toto územie osídlili medzi prvými, a ktoré sa dodnes spájajú s regiónom Žitného ostrova. V miestnosti, do ktorej vchádzame následne, hľadáme odpoveď na otázku, aké boli spôsoby obživy na Žitnom ostrove. Ďalšiu miestnosť tvorí expozícia tradičnej žitnoostrovskej kuchyne. Hneď vedľa kuchyne sa nachádza tradičná pec. Táto expozícia nám približuje život v staršom období. Prehliadka pokračuje do čistej izby. 

Pamätná izba Ármina Vámberyho je venovaná svetoznámemu cestovateľovi a orientalistovi, ktorý sa v skutočnosti narodil v Jure pri Bratislave, ale on sám za svoje rodisko považoval Dunajskú Stredu. Vo veľkej sieni, ktorá je najreprezentatívnejšia v našom kaštieli, si pripomíname vyššiu šľachtu. Témou ďalšej našej expozície je tradičný žitnoostrovský odev. Prehliadkou pokračujeme v tzv. čistej izbe z Martoviec. V ďalšej miestnosti sa venujeme cechom a cechovníctvu. Posledná miestnosť je venovaná regionálnemu umeniu a tvorivosti. Smerom k východu pútajú pozornosť vystavené halapartne, ktoré na Žitnom ostrove využívali noční strážnici.