RodoSTROMY (09.11.2023-02.12.2023)

Pamätná výstava akademického maliara Jozefa Nagya s názvom Rodostromy, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 10. výročia úmrtia umelca. Výstavu zostavila PhDr. Kinga Szabó, umelcova dcéra Gabriela Klaučová Nagyová, a umelcova vnúčka Ing. Arch. Mária Klaučová. 

Kurátorka výstavy Kinga Szabó vo svojom príhovore stručne zhrnula biografiu umelca,  že sa narodil v roku 1926 v Podunajských Biskupiciach a patril k prvej generácii, ktorá ukončila štúdium na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení, založenej po vojne. Jeho majstri Vincent Hložník a Orest Dubay boli veľké osobnosti slovenskej grafiky, ktorí okrem remeselnej zručnosti boli príkladom pre svojich študentov, pokiaľ ide o zmysel pre zodpovednosť a zmysel pre povolanie. Kurátorka o názve samotnej výstavy zdôraznia: „Čo sa týka rodostromu, musíme myslieť nielen na súvislosti rodových línií, ale v prípade Jozefa Nagya aj na všetkých obyvateľov krásneho, bohatého kraja Kukkónia, ktorých spája krajina a tradície v nej zakorenené.“

Zo životopisu umelca sa dozvieme, že v prvých desaťročiach sa zaoberal hlavne grafickou a ilustračnou tvorbou. Pracoval pre noviny a časopisy Dolgozó Nő, A Hét, Irodalmi Szemle, Új Szó, Remény, vydavateľstvo Madách, Slovenské pedagogické nakladateľstvo a Cirkevné vydavateľstvo. Bol známy tiež svojimi grafickými cyklami s naliehavým spoločenským odkazom, ako aj veľkoplošnými tapisériami a sakrálnou tvorbou, ktorej sa venoval od 60-tych rokov.

Podujatia sa zúčastnili muzikanti István Bertók na klavíri a András Kotiers na saxofóne. V ich interpretácii zazneli dve maďarské ľudové pesničky zo zbierky Belu Bartóka a Zoltána Kodálya.

 

 

Výstava sa mohla uskutočniť vďaka občianskemu združeniu Szövetség a Közös Célokért a jeho riaditeľky Andrei Hideghéthy.