Pozvánka VÝSTAVNÉ SPEKTRUM 2023

Meghívó KÉPZÖMŰVÉSZETI SPEKTRUM 2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

ŽITNOOSTROVSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO 

ŽITNOOSTROVSKÉ MÚZEUM 

V DUNAJSKEJ STREDE 

Vás srdečne pozývajú na slávnostné otvorenie výstavy z prác XXVI. krajskej tvorivej súťaže 

neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2023 

vo štvrtok 11. mája 2023 o 17.00 hod. 

do výstavných priestorov 

Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede. 

 

Výstava potrvá do 3. júna 2023