Pozvánka ORGANICKÝ ABSTRAKT

Meghívó ORGANIKUS ABSZTRAKT

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

ŽITNOOSTROVSKÉ MÚZEUM V DUNAJSKEJ STREDE 

 

Vás úctivo pozývajú 

na slávnostné otvorenie výstavy umeleckých diel 

Melindy BEZERÉDY BARWANIETZ, 

s názvom ORGANICKÝ ABSTRAKT, 

ktorá sa koná dňa 06.07.2023 (vo štvrtok) o 17.00 hod. vo výstavnom pavilóne 

Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede. 

Kurátor výstavy: Dr. Gellér Katalin, historik umenia. 

Účinkujú: T. Lovik Zsuzsanna, husle-F. Kerékgyártó Csilla, klavír. 

Výstava potrvá do 29.07.2023. 

Tešíme sa na Vašu účasť.