Pozvánka Godány Sándor

Pozvánka Godány Sándor

Úctivo Vás pozývame na slávnostnú vernisáž výtvarných diel 

Sándora GODÁNYA – METAMORFÓZIS – METAMORFÓZY, 

ktorá sa koná dňa 16. februára 2023 (vo štvrtok) o 17:00 hod. 

vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede. 

 

Výstava potrvá do 11. marca 2023. 

Tešíme sa na Vašu účasť! 

Pracovný tím Žitnoostrovského múzea.