Pozvánka Dolce Vita 2

Meghívó Dolce Vita 2

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

ŽITNOOSTROVSKÉ MÚZEUM V DUNAJSKEJ STREDE 

Vás úctivo pozývajú 

na slávnostné otvorenie výstavy Dolce Vita 2, 

umeleckých diel Štefana Hangácsiho, 

ktorá sa koná dňa 13.04.2023 (vo štvrtok) o 17.00 hod. vo výstavnom pavilóne 

Žitnoostrovského múzea. 

 

Kurátor výstavy: Mgr. Simon Anikó. 

Účinkujú: Žiaci ZUŠ v Dunajskej Strede. 

Výstava potrvá do 2. mája 2023. 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

Pracovný tím Žitnoostrovského múzea.