Pozvánka Cesta

Meghívó Cesta - Az út

Úctivo Vás pozývame na slávnostnú vernisáž umeleckých diel 

CESTA – AZ ÚT – Eugen GÉCZY – Zuzana SZOLGAI -Ladislav VELSICZ, 

ktorá sa koná dňa 16. marca 2023 (vo štvrtok) o 17:00 hod. 

vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede. 

 

Výstava potrvá do 8. apríla 2023. 

Tešíme sa na Vašu účasť! 

Pracovný tím Žitnoostrovského múzea