Metamorfóza (16.02.2023 – 11.03.2023)

Výstava výtvarných diel významného a medzinárodne uznávaného výtvarníka Alexandra Godánya. Umelec žije a tvorí v Holiciach. Je členom Slovenskej výtvarnej únie (od 1989), Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska (od 1990) a Spolku maďarských tvorivých umelcov na Slovensku (od 1999). Je evidovaný v zozname Centro Cultural Borges – ARSOmnibus (2006), v zozname svetových umelcov ako je aj Picasso či Salvador Dali. Vystavoval na celom Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku, Španielsku, Taliansku, Argentíne a Paraguaji. V Taliansku získal ocenenia Grotamáre – Cenu za umelecký prínos (v roku 2007), Špeciálnu cenu di Merito s plaketou (v roku 2008), Cenu medzinárodnej kritiky (v roku 2010). V roku 2018 mu odovzdali v Trnave Ocenenie osobnosti TTSK.

 

 

Čo sa týka charakterizácie vystavených obrazov: autor „v týchto dielach majstrovsky narúša harmóniu prírody takzvanými líniami napätia. Tieto línie napätia akosi rozbíjajú prírodu… Jeho obrazy dávajú ľuďom pocítiť hĺbku myslenia a emócií do takej miery, že pri použití tejto konkrétnej výtvarnej techniky je na obraze vidieť aj hĺbku perspektívy.“ Vystavené umelecké diela sú prevážne maľby akrylom, pri niektorých obrazoch umelec používal techniku s pieskom, a boli vystavené i olejomaľby zo staršieho obdobia.

 

 

Kurátor výstavy bol: Tihamér Lacza, historik vedy. Prihovorila sa riaditeľka Žitnoostrovského osvetového strediska, Jana Svetlovská.

V kultúrnom programe vystúpili: Emese Zöld – spev, László Zöld –klavír.

(16.02.2023 – 11.03.2023)