Intuície (10.08.2023 - 09.09.2023)

Úctivo Vás pozývame na slávnostnú vernisáž umeleckých diel 

Rozália Bokros, Maya Bott, Emőke Szamaránszky 

s názvom Intuície – Intuíciók, 

ktorá sa koná dňa 10. augusta 2023 (vo štvrtok) o 17:00 hod. 

vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede. 

 

Výstava potrvá do 9. septembra 2023. 

Tešíme sa na Vašu účasť! 

Pracovný tím Žitnoostrovského múzea.