GRENDEL ‘75 (12.10.2023-04.11.2023)

V spolupráci so Spoločnosťou hornozemských výtvarných umelcov, a Spoločnosťou maďarských spisovateľov na Slovensku, vo výstavnej sieni  Žitnoostrovského múzea vznikla výstava s názvom Grendel '75. Pri príležitosti tohtoročného 75. výročia narodenia a 5. výročia úmrtia Lajosa Grendela, významného predstaviteľa maďarskej literatúry na Slovensku, Spoločnosť hornozemských výtvarných umelcov s podporou Maďarskej umeleckej akadémie vyhlásila výtvarnú súťaž s rovnakým názvom: Grendel '75, do ktorej sa zapojilo päť krajín (Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko). Členmi odbornej poroty boli: Dr. László Szunyogh, sochár, držiteľ ceny Béni Ferenczy, Tihamér Novotny, umelecký spisovateľ a redaktor, novinárka Ágota Grendel v mene rodiny, ako aj László Tóth a Éva Miglinczi. Na post čestného predsedu bol pozvaný Árpád Tőzsér, básnik ocenený cenou Kossutha  a  Attilu Józsefa, ktorý odovzdal špeciálne ocenenie poroty Tiborovi Kopócsovi.

 

 

Výstavu otvoril predseda Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku, Gyula Hodossy, Anna Tóth, členka Divadelného súboru Fókusz, prečítala úryvok z eseje Lajosa Grendela s názvom „Kövületek“ (Fosílie) a László Tóth, spisovateľ, držiteľ ceny Attilu Józsefa hodnotil výstavu. Na výstavu bolo zaslaných viac ako 80 diel od 58 umelcov, väčšia časť umeleckých diel sú  portréty a karikatúry Lajosa Grendela, realistické či abstraktné maľby a sochárske diela v malom počte, ktoré tiež reflektujú na život a tvorbu spisovateľa.