CESTA ( 16.03.2023 – 08.04.2023)

cesta

Vernisáž: CESTA ( 16.03.2023 – 08.04.2023 )

Spoločná výstava umeleckých diel troch autorov zo Žitného Ostrova, Zuzany Szolgai, Eugena Géczyho a Ladislava Velsicza.

Zuzana Szolgai, ktorá sa spočiatku venovala grafike, prezentovala nedávno namaľované diela, kde sa objavujú ľudské city a vzťahy medzi mužom a ženou. Umelkyňa, ako aj sama prezradila, túto techniku sa ešte učí, maľovanie prežíva ako výzvu. Jej diela sú maľované akrylom na plátno.

 

 

Eugen Géczy tvorí vo viacerých žánroch, už dlhé roky, väčšinou olejom a uhlíkom, no v jeho živote bolo aj tvorivé obdobie, keď sa venoval konceptuálnemu umeniu a bol zaujatý jeho formálnymi prejavmi. Na výstave sme si mohli prečítať aj niektoré jeho básne v maďarskom aj slovenskom jazyku.

 

 

V jednom bloku sme mohli vidieť diela fotografa Ladislava Velsicza rozdelené do dvoch tém: portréty, kde zachytáva náladu na tvárach ľudí a životný štýl, a fotografie z častí ulíc a častí miest v Európe. Ladislav sa fotografovaniu venuje už viac ako 30 rokov.

 

 

Spoločné priateľstvo ale aj profesionálny vzťah umelcov boli iniciatívou na vytvorenie spoločnej výstavy, kde sme mohli nahliadnuť do cesty, do životnej cesty všetkých troch umelcov – ako to napovedá aj samotný názov výstavy.

Výstavu otvorila: Balla Rita, dizajnový a umelecký analytik.

V kultúrnom programe účinkovali: Antal Otti (gitara, spev), a Varga Zoltán Bendegúz (klavír).


Žitnoostrovké múzeum