Ad revidendum, Salón 2023/24 (07.12.2023-03.02.2024)

S názvom Ad revidendum, Salón 2023/24 sa konala 7.decembra 2023 vernisáž poslednej a už tradičnej predvianočnej výstavy tvorieb umelcov ZVUZS. Vernisáž sa začala piesňou, ktorú zaspievala Emese Zöldová z Holíc, ktorá už nie je bežným návštevníkom vernisáži neznáma, a potom moderátorka podujatia Edita Tilajčíková zavolala k mikrofónu riaditeľa múzea Ivána Nagya, ktorý stručne zhrnul, že ide o jednu z dlhodobo najúspešnejších výstav sezóny, na ktorej sa predstavilo široké spektrum umelcov pracujúcich v rôznych štýloch a rôznych umeleckých disciplínach, ktorých spoločným menovateľom je vysoká kvalita. Riaditeľovi je preto cťou hostiť túto výstavu.                        

Róbert Viktor Němeček, predseda Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska, v krátkosti vysvetlil podstatu názvu, keďže samotná výstava je salónna, bez obmedzenia témy, formátu či technickej stránky, kde sa vybralo viac ako 30 autorov, ktorí predstavili výber takmer 100 diel. Kurátor Dominik Štrbo sa, žiaľ, nemohol zúčastniť, preto jeho slová tlmočil Róbert Viktor Němeček: „ V najväčšom počte sú zastúpené najmä klasické maliarske techniky – olejomaľba, akryl ale i techniky kombinované.  Okrem maľby tu možno nájsť aj fotografiu, kresbu, keramiku či art protis. Vo výsledku sa tak naskytá pohľad na širokú paletu tvorivých mechanizmov všetkých vystavujúcich členov. Diela, ktoré si tu môžeme pozrieť, sa k nám prehovárajú nielen osobitne,  ale v aktuálnom zoskupení ponúkajú aj možnosť vzájomného dialógu. Cieľom tejto výstavy je tak nielen sprostredkovať divákovi aktuálnu tvorbu jednotlivých členov, ale poukázať tiež na pomyselný spoločný vizuálny jazyk celého združenia umelcov. Teda na vzájomné spolupôsobenie tvorivého ducha.“ Pri príležitosti adventného obdobia si predseda federácie spomenul aj na kolegov a priateľov, ktorí už, žiaľ, nie sú medzi nami. Obzvlášť úzke vzťahy mal s Róbertom Almásiom, ktorého práca je spätá s regiónom.                          

Na konci slávnostného otvorenia výstavy sme opäť počuli spievať speváčku Emese Zöldová, ktorá zaspievala Hallelujah, pieseň so slávnostnou atmosférou, ktorá sa hodila na túto príležitosť.