Rímske kamenné pamiatky na Žitnom ostrove

RÍMSKE KAMENNÉ PAMIATKY NA ŽITNOM OSTROVE Rímske kamenné pamiatky na Žitnom ostrove prednáška archeológa Mgr. Ľudovíta Mathédesza o rímskych kamenných pamiatkach na území Žitného ostrova v  nadväznosti na tohtoročnú tému DEKD – Minulosť vzdeláva – – prednáška spojená s premietaním Termín:  17.09.2020, 17:00 hod. Miesto: výstavný pavilón Žitnoostrovské múzeum,  Dunajská Streda